بوی باران

لا اله الا الله: خدایی جز خدای یگانه نیست | محمد رسول الله: محمد پیامبر خدا است | علی ولی الله: علی برگزیده ی خدا است